Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 1,842

quangvu.net Today: 10,775

quangvu.net Yesterday: 76,604

quangvu.net Total: 1,999,554

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đìnhhttp://luatsupro.com

Đăng ký biến động và cấp quyền sử dụng đất lần đầu có gì khác nhau

Số lần xem: 5,757 Ngày đăng: 24/02/2020 17:32:39

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là Sổ đỏ, Sổ hồng cho người đân là một trong những quyền lợi hợp pháp mà mỗi người đân có quyền được hưởng. Tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp có yêu cầu đều được cấp giấy chứng nhận, thay vào đó cơ quan quản lý đất đai sẽ cập nhật biến động đất đai.

1/  Đăng ký quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở lần đầu 

Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau:

-  Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;

-  Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;

-  Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;

-  Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký.

Người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý có nghĩa vụ phải đăng ký đất đai.

Việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

2/  Đăng ký biến động đất 

Theo khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 đăng ký biến động đất đai được thực hiện đối với trường hợp đất đã  được cấp Sổ đỏ hoặc đã đăng ký mà có thay đổi như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế,...  cụ thể:

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

- Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

- Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

- Chuyển mục đích sử dụng đất;

- Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

- Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Cẩm Tú

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS.