Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 12

quangvu.net Today: 311

quangvu.net Yesterday: 798

quangvu.net Total: 633,754

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đìnhhttp://luatsupro.com

Điều kiện để được xem xét hưởng án treo

Số lần xem: 7,410 Ngày đăng: 19/06/2015 15:16:05

Theo quy định tại Bộ luật Hình sự thì án treo là hình phạt tù có thời hạn mà khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm

Để được hưởng án treo cần phải có đầy đủ các điều kiện như sau:

1/ Bị xử phạt tù không quá 3 năm về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng;

2/ Có nhân thân tốt;

3/ Có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng;

4/ Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự và có từ hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên trong đó có ít nhất một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự; nếu có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì phải có từ ba tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự;

5/ Có khả năng tự cải tạo và nếu không bắt họ đi chấp hành hình phạt tù thì không gây ảnh hưởng xấu đến cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về tham nhũng.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 60 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi, bổ sung 2009;

- Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013.