Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 287

quangvu.net Today: 16,530

quangvu.net Yesterday: 2,346

quangvu.net Total: 3,853,437

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đìnhhttp://luatsupro.com

Luật sư tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp lao động

Số lần xem: 9,773 Ngày đăng: 23/12/2014 10:47:35

Pháp luật Lao động là lĩnh vực gần gũi với đời sống của từng cá nhân, được điều chỉnh bởi các quan hệ pháp luật về: việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, BHXH, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Luật sư Apolo sẽ tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, bao gồm:

- Quy định về học nghề và đào tạo nghề;

- Quy định pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm;

- Quy định về hợp đồng lao động:

+   Quy định về giao kết hợp đồng lao động;

+   Quy định về thực hiện hợp đồng lao động;

+   Quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động;

+   Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu;

+   Quy định về cho thuê lại lao động.

- Các quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương…;

- Quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vất chất.

- Quy định pháp luật về an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Quy định pháp luật đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người khuyết tật.

- Quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn;

- Quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quy định về thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể.

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam;

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quản lý lao động của Trọng tài nước ngoài;

Luật sư tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về: quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác; việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn; Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định.

Luật sư lao động sẽ tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động: sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động, bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.