Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 892

quangvu.net Today: 19,937

quangvu.net Yesterday: 2,346

quangvu.net Total: 3,856,844

Quảng cáo

Luật sư tư vấn, luật sư tranh tụng, luật sư dân sự, luật sư hôn nhân gia đìnhhttp://luatsupro.com

Xin cấp giấy phép lao động

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam
Giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài tại Việt Nam là một chứng nhận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam (hiện tại là Sở Lao động Thương binh & Xã hội) cho phép người nước ngoài đó làm việc hợp pháp tại Việt Nam, trong đó sẽ ghi rõ nhân thân của người lao động, tổ chức uỷ thác công việc, vị trí công việc, trình độ chuyên môn, nội dung công việc mà người nước ngoài sẽ thực hiện, thời hạn của giấy phép… -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây